w janczykzawadzkidlpiotr gpiaseckiniezgodaniezgodaniezgodaniezgodaniezgoda

Start Wywiady Rząd żeruje na obywatelach
Rząd żeruje na obywatelach Drukuj Email

 

Z Posłem Wiesławem Janczykiem o  zmianie zasad emerytalnych dla rolników, aferze- Amber Gold i Budżecie na 2013r.

Powoli do świadomości społecznej dociera informacja, że podniesienie wieku emerytalnego uprawniającego do przejścia na emeryturę stało się faktem, czy możemy przybliżyć kilka szczegółów tych zmian, które dotyczą zwłaszcza mieszkańców wsi i rolników o których przyszli emeryci jeszcze nie mieli się okazji dowiedzieć?

Skutki rządowych propozycji przyjętych większością koalicyjną w Sejmie pomimo sprzeciwu opozycji zaczną działać od przyszłego roku. Stopniowo wiek emerytalny zostanie zrównany i podniesiony do 67r. życia. Skutki tych zmian będą odczuwane z każdym kolejnym rokiem, aż do czasu kiedy w 2020r. dla mężczyzn i 2040r. dla kobiet nastąpi całkowite zrównanie wieku przejścia na emeryturę.

Dla rolników, którzy opłacają KRUS najistotniejsza zmiana polega na tym, że wiek uprawniający kobiety do przejścia na emeryturę rolniczą zostanie wydłużony, aż o 12 lat! z dzisiejszych 55 do 67.

 

Miliony podpisów sprzeciwu obywateli wobec tej zmiany i liczne manifestacje społeczne jak również postawa opozycji parlamentarnej doprowadziła do tego, że rząd złagodził nieco, bardzo surową formułę zmian i zgodził się jedynie na tzw. wypłatę emerytury częściowej dla ludzi, którzy nie będą mogli pracować jeszcze przed osiągnięciem tego wieku i tak dla kobiet może ona być wypłacana w wysokości ½ świadczenia docelowego w wieku od 62 roku życia a dla mężczyzn w ½ świadczenia od 55 roku życia. Po przekroczeniu wieku 67 lat. świadczenie zostanie podniesione do pełnej kwoty. Dla osób w KRUS wypłacone kwoty emerytury częściowej nie pomniejszą zgromadzonego kapitału, stanie się tak w przypadku wszystkich innych osób, które dzisiaj płacą ZUS.

Może podajmy przykład, jak to będzie wyglądało?

Bardzo proszę. Gdy dziś wypłacana emerytura rolnicza wynosi 800 zł a 62 letnia pani Alicja zdecydowałaby się pójść na emeryturę częściową to przez 5 lat będzie dostawała 400 zł miesięcznie, następnie KRUS po osiągnięciu wieku 67 lat będzie jej wypłacał zwykłą emeryturę czyli 800 zł świadczenie końcowe nie będzie dla rolników zmniejszone pomimo tego , iż pani Alicja dostanie już 24 tys. zł. Inaczej jednak będzie dla osób w ZUS nie pracujących na roli będą one w dużo gorszej sytuacji. Przez potrącenia spowodowane wypłatą emerytury częściowej osoby w miastach utracą nawet 300-400 zł miesięcznie bowiem wypłata emerytury częściowej automatycznie pomniejszy ich zebrany na emeryturę kapitał.

Warto nadmienić również, że wprowadzono tzw. okres przejściowy i dzisiaj rolnicy, którzy mieli uprawnienie przejścia na emeryturę w wieku 55 kobiety i 60 mężczyźni bo wystarczająco długo byli płatnikami składki KRUS, a także byli gotowi przekazać gospodarstwo, zachowają ten przywilej jeszcze przez 4 lata do końca 2017r. Dotyczy to według szacunków ministerstwa pracy ponad 1 mln rolników.

Sejm jak zwykle jesienią zajmie się przygotowaniem budżetu na nowy rok 2013 czy te prace już ruszyły?

Na najbliższym posiedzeniu Sejmu odbędzie się pierwsze czytanie tej ustawy. Wstępne założenia jakie przyjęło Ministerstwo Finansów to wzrost PKB o 2.2% i wzrost stopy bezrobocia do 13%. Wszystkie dochody kasy Państwa mają wynieść 299.2 mld zł, a założony deficyt określa kwota 35,6 mld zł. Na zasiłki dla bezrobotnych rząd przeznacza 3,7 mld zł a na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu 4,65 mld zł. Do tego budżetu będę zgłaszał poprawki dotyczące inwestycji lokalnych.

Co Pana zdaniem zostanie jako nauczka po aferze Amber Gold?

Amber Gold to lekcja ostrożności za ok. 700 mln zł dla kilkudziesięciu tysięcy Polaków. Niedawno Limanowa miała „swoją” piramidę finansową. Do tej pory instytucje para bankowe działające skutecznie w cieniu rynku regulowanego objętego nadzorem Komisji Nadzoru Finansowego były kojarzone z pożyczkami pieniędzy na bardzo wysoki procent i z agresywną windykacją zobowiązań przeterminowanych. Ostatnia afera ujawniła kolejne ryzyko kontaktu z tymi podmiotami jakie może spotkać zwykłego obywatela. Powierzanie środków depozytowych i zakładanie lokat w tych instytucjach na wysoki procent jest wysoce ryzykowne. Żądamy powołania sejmowej komisji śledczej w tej sprawie z uwagi na niewyjaśnioną do końca rolę syna Premiera w tej sprawie. Już w czasie debaty Sejmowej dowiedzieliśmy się o licznych nieprawidłowościach w funkcjonowaniu firm Amber Gold oraz OLT Expes, bo nikt nie zauważył, że firma, która była reklamowana w telewizji i na wielkich bilbordach przez ok. 3 lata nie składała sprawozdań finansowych nie płaciła podatku Vat i odpowiednie urzędy tego nie widziały!? Na końcu prowokacja dziennikarska ujawniła słabość systemu sądowniczego, deklarację o możliwym wpływie na działanie i decyzje organów niezawisłej władzy sądowniczej.

Pada szereg gorzkich pytań o stan Państwa.

Polacy mają prawo oczekiwać od władz publicznych wykonywania funkcji kontrolnych i nadzorczych wobec podmiotów, które przyjmują środki od ludności. Wymagają tego elementarne zasady poczucia bezpieczeństwa obywateli o stan ich oszczędności o zasady i warunki kredytowania. Zwracałem uwagę z mównicy Sejmowej, że 2.5 mln obywateli zostało w Polsce wypchniętych poza regulowany segment bankowy i są oddani na pastwę umów o pożyczki zawieranych pokątnie na niejasnych warunkach bo nie mają tzw. zdolności kredytowej.

To lekcja smutna i nie zakończona, myślę że po niej Polacy tęsknią jeszcze bardziej do silnego Państwa w którym sprawiedliwość nie działa wybiórczo względem obywateli w którym w ogóle jest więcej Prawa i Sprawiedliwości.

Rozmawiała Agnieszka Setlak-Mąka

Więcej informacji na www.janczyk.pl

Zapraszam do biura Poselskiego przy ul. Wąskiej 2 w Limanowej.